Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Łódzkim ukończyłam w 1981 roku uzyskując tytuł magistra. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami jako pedagog.

W 2000 roku ukończyłam Studium Specjalne Socjoterapii przy Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęłam edukację w Szkole dla Terapeutów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Certyfikat Terapeuty i Trenera uzyskałam w 2003 roku.

Od 2004 roku do dziś prowadzę praktykę psychoterapeutyczną. W 2016 roku uzyskałam certyfikat Instytutu Terapii Gestalt potwierdzający moje umiejętności w zakresie prowadzenia terapii Gestalt.

Instytut Terapii Gestalt ma wieloletnią tradycję. Obecnie kształci studentów psychoterapii w oparciu o standardy Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt EAGT, którego jest członkiem. Organizacja ta reprezentuje terapeutów Gestalt i jest uznawana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii EAP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadziłam grupy terapeutyczne dla dzieci, a także grupy dla kobiet współuzależnionych. W 2019 roku prowadziłam psychoterapie indywidualną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach PROJEKTU INTEGRACJA II realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

W ramach projektu UE prowadziłam psychoterapie indywidualną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt w liczbie 117 godzin realizowany był w Czerniewicach.

Uczestniczyłam w wielu grupach terapeutycznych prowadzonych w nurcie Gestalt oraz konwencji pracy z ciałem.  

Ukończyłam między innymi:

  • Warsztat „Praca ze snem w ujęciu Gestalt”
  • „Warsztat pracy z parą”
  • „Wprowadzenie do Sexual Grounding Therapy”
  • „90 procent naszego cienia to czyste złoto”
  • Terapia pary 
  • Ucieleśnienie i kreatywność w pracy z parą
  • Menopauza jako transformująca zmiana
  • Praca z osobą w żałobie: Nowe Perspektywy

Systematycznie superwizuję swoją pracę. 

W swojej pracy psychoterapeutycznej kieruję się przekonaniem, że najdramatyczniejsze kryzysy leczy spotkanie i kontakt z drugim człowiekiem.