"Każda rzecz, która irytuje nas w innych prowadzi nas do zrozumienia nas samych"

CARL JUNG

W Gabinecie Psychoterapii Gestalt można uzyskać pomoc w zakresie:

 • psychoterapii indywidualnej młodzieży i dorosłych
 • psychoterapii małżeństw i par
 • konsultacji psychologicznych
 • konsultacji z rodzicami
 • psychoedukacji

Psychoterapia skierowana jest do osób, które m.in.:

 • przeżywają lęki, niepokoje, przygnębienie
 • poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych
 • doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z bliskimi
 • mają problemy w komunikowaniu się z najbliższymi osobami oraz z otoczeniem
 • stoją w obliczu straty, rozstania, podejmują ważne życiowe decyzje
 • przeżywają żałobę po utracie bliskiej osoby
 • cierpią na choroby psychosomatyczne
 • cierpią na depresję , zaburzenia lękowe
 • czują się samotne i niezrozumiane
 • chcą lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami, nauczyć się je rozpoznawać i wyrażać
 • chcą lepiej rozpoznawać źródła swoich trudności
 • chcą poszerzyć świadomość samego siebie i poznać swój potencjał
 • poszukują nowej jakości swojego życia
 • przeżywają trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi i poszukują rozwiązań aby im zaradzić
 • towarzyszenie osobom po stracie 
 • wsparcie dla kobiet w okresie menopauzy

Cennik usług:

 • to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, którego celem jest określenie problemów klienta oraz sformułowanie celów do realizacji. W zależności od problemów i potrzeb klienta dobierane są optymalne sposoby i formy pracy psychoterapeutycznej.

Cena konsultacji – 140zł, czas trwania 60 minut.

 • to systematyczne spotkania z psychoterapeutą, których celem jest zrealizowanie celów i potrzeb klienta związanych z psychoterapią np. poprawa jakości życia lub umiejętność wyrażania emocji.
  Cena sesji psychoterapeutycznej – 130zł, czas trwania 60 minut.
 • to cykliczne spotkania mające na celu rozwiązanie problemu z jakim przychodzą klienci, np.: trudności w komunikowaniu się.
  Cena sesji psychoterapeutycznej – 200 zł, czas trwania 70 minut.
 • to spotkanie z psychoterapeutą, którego celem jest określenie problemu wychowawczego jaki przeżywają rodzice w kontakcie z dzieckiem oraz wspólne znalezienie sposobów rozwiązania.
  Cena konsultacji z rodzicami – 130zł, czas trwania 70 minut.